Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΗ Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Θεωρούμε ως αλήθειες αυταπόδεικτες ότι όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν ίσοι, ότι προικίστηκαν από τον Δημιουργό τους με μερικά απαράγραπτα δικαιώματα, όπως αυτά της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης της ευτυχίας. Για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα, καθιερώθηκαν οι κυβερνήσεις των ανθρώπων, αντλώντας τη δίκαιη εξουσία τους από τη συγκατάθεση των κυβερνωμένων. Όποτε οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνησης έρθει σε αντίθεση με αυτές τις αρχές, είναι δικαίωμα του λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει και να καθιερώσει νέα κυβέρνηση βασισμένη σε αυτές τις αρχές και οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρείται από τον λαό πιο αποτελεσματική για την εξασφάλιση της ευτυχίας των πολιτών.
Προοίμιο της Διακήρυξης, 4 Ιουλίου 1776.


 Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, 1789
  1. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι κι έχουν τα ίδια δικαιώματα.
  2.  Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι να διαφυλάσσει τα φυσικά και απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση.
  3.  Το έθνος είναι αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας. Κανένα συλλογικό σώμα, κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκεί εξουσία που δεν απορρέει από το έθνος.
  4. . Νόμος είναι η έκφραση της γενικής βούλησης. […] Αφού όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, μπορούν όλοι να καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα και θέσεις, ανάλογα με τις ικανότητές τους και χωρίς καμιά άλλη διάκριση παρά αυτή που πηγάζει από τις αρετές και τα προτερήματά τους.
  5. . Κανένας δεν πρέπει να διώκεται για τις πεποιθήσεις του, ακόμη και τις θρησκευτικές, υπό τον όρο πως η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει την τάξη του νόμου.
  6. . Η ελεύθερη έκφραση της σκέψης και των πεποιθήσεων είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα του ανθρώπου. Επομένως, κάθε πολίτης μπορεί να μιλά, να γράφει και να τυπώνει ελεύθερα, εκτός από τις περιπτώσεις κατάχρησης αυτής της ελευθερίας, που ορίζονται από τον νόμο.
  7. . Δεδομένου ότι η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα ιερό και απαραβίαστο, από κανέναν δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί παρά μόνο όταν η δημόσια ανάγκη, νόμιμα διαπιστωμένη, το απαιτεί φανερά και υπό την προϋπόθεση μιας δίκαιης και προκαταβολικής αποζημίωσης.              Και στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας της  Αμερικής και στην διακήρυξη  των  δικαιωμάτων  του Ανθρώπου και του πολίτη είναι φανερή η επίδραση του διαφωτισμού . Συγκεκριμένα  στην Διακήρυξη της ανεξαρτησίας είναι φανερές οι επιδράσεις από τον Τζον Λοκ. Γίνεται δηλαδή λόγος για τα απαράγραπτα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου, της ζωής, της ελευθερίας, της αναζήτησης της ευτυχιας.Επισης στη διακήρυξη φαίνεται ολοκάθαρα η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον άγγλο διαφωτιστή.

  Στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη αποτυπώνεται με σαφήνεια όλη η πολιτική λογική του διαφωτισμού. Πρώτα απ’ όλα γίνεται αναφορά στα απαράγραπτα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου στα οποία αναφέρθηκαν ήλοι οι διαφώτιστες και κύριος ο Τζον Λοκ. Στο δεύτερο άρθρο είναι φανερή η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου με βάση τις διακηρύξεις τόσο του Τζον Λοκ όσο και του Ρουσό. Στο άρθρο 6 που γίνεται αναφορά στο νόμο ως έκφραση της γενικής βούλησης φαίνεται η επίδραση και του Ρουσό και του Μοντεσκιε. Στο άρθρο 10 που γίνεται αναφορά στην ανεξιθρησκία και γενικότερα στην πνευματική ανεκτικότητα είναι φανερή η επίδραση του Βολταίρου. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη συμπυκνώνει και προβάλει ολόκληρη την πολιτική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου